یکشنبه, ٢٦ بهمن ٩٩

۵ کار ممنوع در خودروهای دنده اتومات

کار اول

خلاص کردن گیربکس در حین حرکت

این عمل علاوه بر کاهش کنترل شما بر روی خودرو باعث فشار مضاعف برروی شیربرقی های گیربکس خودرو می شود.

مورد ۲

دیده شده است که بعضی از افراد برای شتاب گیری از حالت سکون، اقدام به گاز دادن در حالت N می کنند و بعد گیربکس را در حالت D قرار میدهند .

این حرکت به شدت به گیربکس اتوماتیک آسیب وارد میکند.

مورد ۳

تعویض حالت دنده در حین حرکت

برای آن که در حین حرکت بخواهید دنده عقب بگیرید، سعی کنید که به صورت کامل توقف کنید و بعد دنده را در حالت Dبه R یا بر عکس تغیر دهید.

تغییر دنده در حین حرکت به گیربکس آسیب وارد میکند.

مورد ۴

سعی کنید در ترافیک و چراغ قرمز هایی که توقف خودرو کمتر از دو دقیقه هست، گیر بکس را خلاص نکنید

زمانی که گیربکس در حالت D قرار دا ارد و شما توقف میکنید، گیر بکس در دنده ی یک میماند و تنها درگیری موتور گیربکس به دلیل جریان های روغن های درون توربین هست که به دلیل دور پایین، بسیار نناچیز هست در صورتی که خلاص کردن گیربکس و قرار دادن دوباره ی ان در حالت D باعث درگیری بیشتر مجموعه سوپاپ ها، کلاچ ها و شیرهای برقی  می شود که  استهلاک آن به مراتب بیشتر است

مورد ۵

برای توقف کامل، ابتدا دنده را در حالت  N  قرار  داده و بعد ترمز دستی را بکشید و پس از آن پایتان را از روی ترمز بردارید

تا وزن ماشین بر روی چرخ های عقب بیافتد سپس دنده را در حالت P بگذارید

در غیر اینصورت وزن خودرو بر روی گیربکس می افتد که مخرب است و به گیر بکس صدمه وارد میکند .

منبع : وبسایت Car.ir